Brugklastraining
   
'Brugklas Bikkels'        Inhoud training          Data        Tarieven        Inschrijven   

Inhoud

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt het kind het begeleidend boek 'Brugklas Bikkels'. Dit boek staat vol met belangrijke informatie en coole tips & trics. Na iedere bijeenkomst wordt er 'huiswerk' mee gegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Dit huiswerk is bijvoorbeeld een vaardigheid waar het kind extra mee moet oefenen (bijvoorbeeld stevig en rechtop staan). 

Thema's die onder andere aan bod komen tijdens de brugklastraining zijn:

 What's new?      De overstap naar de brugklas; de belangrijkste veranderingen.
 Leren relativeren   Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken met het 'nieuwe denken'.
 Me, myself & I      Een goede eerste indruk maken. Mijn imago. Luisteren. Een praatje beginnen. Lichaamshouding.
 Do's & Don'ts   De ongeschreven regels; hoe draag je je boekentas, chillen in de pauze en welke schoenen dus  ECHT niet meer kunnen.  
 BFF's en matties  Vrienden maken en houden.
 Pestkoppen  Voorkomen en 'genezen' van pesten.
 Stevig in je schoenen Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren zeggen.
 GGGG.... wat?     GGGG-model; wordt de baas over je gedachten, gevoelens en gedrag naar aanleiding van                 gebeurtenissen.
 Social media       De do's en don'ts van het internet en digitale communicatie.
 Let's go! Een persoonlijk plan van aanpak voor de eerste week of de rest van het schooljaar.

De training 'Brugklas Bikkels' bereidt deelnemers voor om alle grote veranderingen relaxter en met meer zelfvertrouwen tegemoet te zien. Je leert kritisch te kijken naar waar je stress en onzekerheden vandaan komen. Maar vooral: hoe je daar verandering in brengt. Brugklassers krijgen hiermee zelf de tools in handen om meer ontspannen op situaties te reageren en makkelijker vrienden te maken. Tijdens de brugklastraining gaat veel aandacht uit naar het omgaan met elkaar, vrienden maken en omgaan met pesten. Want wanneer het allemaal niet zo goed lukt met je (nieuwe) klasgenoten, wordt het middelbaar onderwijs een hele klus!