Cito-training

Algemene informatie          Data          Tarieven          Inschrijven


Cito-training

Waarom Cito-training?

Uiteraard doet de basisschool haar uiterste best om uw zoon of dochter goed voor te bereiden op de Cito Entreetoets in groep 7
en de Cito Eindtoets in groep 8. Voor kinderen die wat extra ondersteuning of oefening nodig hebben, kan RT Oisterwijk met
de door haar aangeboden training een welkome aanvulling zijn. Tijdens de Cito-training gaan we aan de slag met alle onderwerpen die in de 'echte' Cito aan bod komen, zodat uw kind een realistisch beeld heeft van wat er van hem/haar wordt verwacht. 

Door het volgen van de Cito-training raakt uw kind gewend aan
het werken met meerkeuzevragen en werken onder tijdsdruk. Weggezakte kennis wordt weer opgefrist en waar mogelijk wordt
er hulp geboden wanneer er zich hiaten in de leerstof aandienen.
Individuele begeleiding naar aanleiding van de cito-training is  
natuurlijk altijd mogelijk op afspraak.                                                                                                    Foto: AlbertoGP Flicker.com


Onderwerpen

Taal: spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen
Rekenen: getallen en bewerkingen, verhoudingen, kommagetallen, breuken, meetkunde, tijd en geld
Studievaardigheden: werken met studieteksten en informatiebronnen, aflezen van grafieken/tabellen/kaarten en schema's

Voor wie
Cito-training bij RT Oisterwijk is geschikt voor alle kinderen die op zien tegen het maken van een Cito-toets. Kinderen die faalangstig zijn, of die nog net een beetje extra ondersteuning kunnen gebruiken om met een goed gevoel en vol zelfvertrouwen de toets te kunnen maken. 


NB: Op deze training zijn de algemene voorwaarden cursus/training van toepassing.