Basistraining 'Ik leer anders'

Beelddenken        Beelddenktest        Tarieven                         

Coach 'Ik leer anders'


Sinds juni 2013 ben ik naast remedial teacher ook gecertificeerd coach voor de leermethode 'Ik leer anders'
Ik heb hiervoor de opleiding gevolgd bij de bedenkster van deze methode; Agnes Oosterveen

Remedial Teaching is een effectieve oplossing bij leerproblemen en werkt bij een groot deel van de leerlingen. Voor een klein deel blijft ondanks extra begeleiding en oefening toch een achterstand bestaan. Soms ligt hieraan een stoornis ten grondslag en is aanvullend onderzoek gewenst. Soms heeft het kind 'gewoon' een andere leerstijl en werkt een andere aanpak beter. In de basistraining 'Ik leer anders' leren ouder en kind hoe de basisvaardigheden anders aangeleerd kunnen worden. Al tijdens de eerste sessie wordt duidelijk of deze methode werkt voor het kind en of deze meer visuele aanpak beter aansluit bij de leerbehoeften van het kind. 

Het onderwijs van tegenwoordig is vooral gericht op kinderen die leren via het gehoor. Dit sluit vaak onvoldoende aan bij de visuele leerstijl van enkele leerlingen. De inhoud van de lessen wordt daardoor onvoldoende begrepen en onthouden. Soms heeft het kind concentratieproblemen, of presteert het kind minder dan je eigenlijk zou verwachten. Door talige informatie te vertalen naar beelden, kan deze leerling de lesstof zich wel eigen maken. Tijdens de basistraining leren kinderen deze techniek zelf toepassen zodat zij de lesstof in de klas beter kunnen volgen. 

De basistraining 'Ik leer anders' leert het kind om informatie te vertalen naar zijn/haar informatiesysteem: ‘visueel denken’. Deze training is zowel geschikt voor kinderen van de basisschool als leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In vier sessies leert het kind de basis van deze techniek samen met één van de ouders. Daarna kunnen de lees-, reken en/of spellingproblemen ook via deze techniek aangepakt worden. Heeft het kind de techniek goed onder de knie, dan kan deze ook toegepast worden op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen, het maken van werkstukken, spreekbeurten etc.

De basistraining 'Ik leer anders' is onder andere geschikt voor kinderen die problemen hebben met:

- Taal (spellen en lezen)
- Idioom in vreemde talen
- Rekenen (tafelsommen, optellen en aftrekken, breuken, klokkijken)
- Onthouden van informatie (geschiedenis, aardrijkskunde, topografie)
- Maken van werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen
- Organiseren