Faalangsttraining
   
Algemene informatie          Voor wie          Referenties          Data         Tarieven          Inschrijven          Faalangstpas VO

Faalangsttraining

'Je hebt het in je vingers... het zit helemaal in je hoofd... maar het komt er niet uit...'

Wat is faalangst?
Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Die angst werkt belemmerend op het functioneren. Faalangstige kinderen (waar kinderen staat kan ook leerlingen of studenten worden gelezen) ontwikkelen een bepaald soort denken. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hoe zij denken. Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: 'Er komt niet uit wat erin zit'.

Faalangst is te verdelen in drie groepen. Vaak zie je bij faalangst een combinatie van deze drie groepen.
1. Cognitieve faalangst heeft betrekking op het leren: 'Net wist ik het allemaal nog'.
2. Sociale faalangst heeft betrekking op het contact maken met anderen: 'Wat zullen zij wel niet van mij denken?'
3. Motorische faalangst heeft betrekking op de beweging van je lichaam: 'Op zulke momenten ben ik als verlamd'. 

Sommige kinderen voelen altijd en overal angst en onzekerheid. Ook als er geen aanleiding toe is, zijn er lichamelijke reacties.We noemen dit angst als een karaktereigenschap. Dit is pertinent en daarom geen vorm van faalangst. Er is pas sprake van faalangst als de angst is gekoppeld aan een bepaalde taak of een bepaalde opdracht. 

Kenmerken van faalangst
'Ik leer het nooit' 
'Ik ben stom'
'Ik kan het toch niet'
'Het gaat nooit goed'
Faalangstige kinderen worden in beslag genomen door deze gedachten. Daardoor kunnen zij hun gedachten niet goed bij hun huiswerk houden, kunnen ze 's avonds moeilijk in slaap komen en zijn ze 's morgens vaak vroeg wakker, waarbij hun eerste gedachte kan zijn: 'vandaag is de toets...'. 
Er ontstaan van somatische klachten zoals hoofdpijn en buikpijn en de kinderen ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld. 

Hoe ontstaat faalangst?
Faalangst kan ontstaan door kopieergedrag. Als één van de ouders last heeft van faalangst, kan het kind dit overnemen. Ook kan een kind zichzelf enorm onder druk zetten om hetzelfde te bereiken als een oudere broer of zus die het allemaal zo goed doet. Verder kunnen ouders (onbewust) een bepaald verwachtingspatroon uitstralen. Daardoor zet de ouder zijn kind onbedoeld onder (presteer)druk. Faalangst kan ook ontstaan door leer- en/of gedragsproblemen. Je doet je best om je aan de regels te houden, je leert/maakt je huiswerk, je oefent je suf, maar ondanks alles valt het resultaat tegen. Het lukt weer niet! Een kind is zich niet bewust van het leer- en/of gedragsprobleem en geeft zichzelf de schuld. Het kind ontwikkelt negatieve gedachten zoals : 'Als ik maar niet weer een onvoldoende haal'', 'Als ik maar geen fout maak'. 'Ze kijken allemaal naar me!' en 'Als ik maar uit mijn woorden kom'. 

Negatieve gedachten
Neem het kind serieus, maar ga niet mee in de negatieve gedachten. Er lijkt bij het denken van faalangstigen nauwelijks ruimte om aan iets leuks of positiefs te denken. Maak duidelijk dat denken en voelen gekoppeld zijn aan elkaar. Op negatieve (niet-helpende gedachten) volgt een negatief gevoel zoals blozen, hartkloppingen, onzekerheid, buikpijn etc. Op positieve (helpende) gedachten volgt een positief gevoel, een rustig en ontspannen gevoel. Zorg dat het kind succeservaringen heeft. Zo neemt de onzekerheid af en het enthousiasme toe. Het is heel belangrijk dat een kind weet dat het fouten mag maken: 'Ik mag een fout maken'. 

Wat kan je eraan doen?
Een kind kan bij RT Oisterwijk de training STERKerSTAAN volgen om negatieve, niet helpende gedachten om te leren zetten in positieve, helpende gedachten. Het kind leert een juist zelfbeeld te ontwikkelen. De training leert kinderen letterlijk en figuurlijk sterk in het leven te staan.