Faalangsttraining
   
Algemene informatie          Voor wie          Referenties          Data         Tarieven          Inschrijven          Faalangstpas VO

Voor wie

De training STERKerSTAAN is geschikt voor kinderen op de basisschool, maar ook voor pubers en volwassenen. De wijze waarop de training wordt gegeven, wordt steeds aangepast aan de doelgroep en is derhalve per doelgroep verschillend. 

Individuele begeleidingssessies
Soms lukt het niet om een groepje bij elkaar te krijgen of past het volgen van een cursus niet in de agenda. In dat geval is het ook mogelijk om individuele begeleidingssessies te volgen tegen uurtarief. In deze begeleidingssessies wordt stil gestaan bij de moeilijkheden die het kind ervaart en wordt er gericht gezocht naar passende, helpende, gedachten die het kind kunnen helpen wanneer een negatief, gespannen gevoel ontstaat.