Jungle Memory Training

Algemene informatie        Demo        Tarieven

Jungle Memory Werkgeheugentraining (voor op school en thuis)

Herkent u uw kind? Of een kind uit uw klas?
  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met zijn/haar gedachten niet bij
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken; is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: "Wat moest ik ook al weer doen?"

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan problemen met het werkgeheugen.
Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. 

Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn. 

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar, waarbij het kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint. 
Het kind wordt daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en de resultaten met het kind en de ouder(s) kan bespreken. Het is mogelijk om het programma tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld in het geval van een vakantie.

Jungle Memory is samen met scholen ontwikkeld door de Universiteit van Durham en richt zich vooral op resultaat op het gebied van spelling, rekenvaardigheid, tekstbegrip, IQ-score en op verbeteringen in het eigen Leerlingvolgsysteem (LVS). De training pretendeert niet een behandelvorm voor aandachtsstoornissen te zijn, maar positioneert zich nadrukkelijk als training voor kinderen met concentratie- en leerproblemen. Jungle Memory Werkgeheugentraining in combinatie met remedial teaching, waarbij naast de training ook gewerkt wordt aan het verbeteren van leerstrategieën en automatiseren, 
levert volgens onderzoek het beste resultaat.