Rugzakbegeleiding
   
Algemeen          Werkwijze        Vakgebieden          Tarieven

Rugzakbegeleiding

Scholen kunnen Remedial Teaching Oisterwijk (Master SEN) inschakelen om hun leerlingen met een rugzakje te begeleiden. Voor scholen kan het moeilijk zijn om voldoende formatie vrij te maken voor het begeleiden van een leerling met een rugzakje (Leerling Gebonden Financiering) door een remedial teaching.

Scholen kunnen er ook bewust voor kiezen om de begeleiding van en de zorg voor de rugzakleerling extern in te kopen. Het aantal zorgleerlingen wisselt jaarlijks en daarmee is het ook het te besteden zorgbedrag wisselend.

Remedial Teaching Oisterwijk kan op basis van een contract voor een bepaalde periode de zorg en begeleiding van de rugzakleerling overnemen. De school hoeft in dit geval geen formatie vrij te maken. De school gaat dan ook geen verplichtingen aan voor de langere termijn. De zorg voor de leerling is gewaarborgd doordat er continuïteit is in het uitvoeren van het handelingsplan. Op dinsdag en donderdagochtend heeft RT Oisterwijk mogelijkheden voor begeleiding van rugzakleerlingen. Onder schooltijd is het natuurlijk mogelijk om deze begeleiding op school uit te voeren. De leerling wordt zo niet extra belast en er is de mogelijkheid tot overleg met de leerkracht.

Remedial Teaching Oisterwijk is door haar jarenlange onderwijservaring een geschikte partner voor scholen. Zij kan zich goed inleven in de leerkracht en weet wat er wel/niet haalbaar is binnen een groep. 

Kort samengevat:
- RT Oisterwijk neem de extra begeleiding van de rugzakleerling uit handen
- De school hoeft geen formatie vrij te maken
- RT Oisterwijk geeft individuele RT-lessen aan leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben
- RT Oisterwijk zorgt voor continuïteit in de uitvoering van het handelingsplan van uw zorgleerling.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op via 
013 - 822 48 56 of mail naar info@rtoisterwijk.nl