Rugzakbegeleiding
  
Algemeen          Werkwijze        Vakgebieden          Tarieven

Tarieven

·    Kennismakingsgesprek gratis
·    Individuele begeleidingssessie (45 minuten) 
(inclusief materialen, voorbereiding en verslaglegging) 
€ 50,00 per sessie
·    Onderzoek / voorbereiden algemene begeleiding/ opstellen handelingsplan / opstellen evaluatieverslag /           voeren van gesprekken met betrokkenen
€ 50,00 per uur 
·    Extra kortdurende werkzaamheden (bv telefonisch consult met ouders, betrokkenen leerkrachten)€ 12,50 per 15 minuten 

·   Indien van toepassing wordt reistijd doorberekend € 25,00 per uur 
·   Indien van toepassing kilometervergoeding€ 00,30 per kilometer (vanaf 10 km enkele reis)


In geval van ziekte of verhindering van de leerling dient (de contactpersoon van) de school dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Bij acute ziekte op de dag zelf dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 

Remedial teaching is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank. De school
 ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur. Betalingstermijn is 14 dagen.

Bovenstaande tarieven gelden tot en met 31 december 2014. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld conform de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Wijzigingen in tarieven blijven voorbehouden.