Tarieven Remedial Teaching

De tarieven van cursussen en trainingen staan vermeld op de betreffende pagina's!

·    Kennismakingsgesprek gratis
·    Individuele begeleidingssessie (45 minuten)      
     (inclusief voorbereiding en verslaglegging) 
€ 55,00 per sessie
NB Wanneer er voor het eerst gestart wordt met remedial teaching, gaat u een overeenkomst aan voor minimaal 3 maanden, welke daarna maandelijks stilzwijgend wordt verlengd en maandelijks opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
·    Onderzoek / opstellen handelingsplan / opstellen                     evaluatieverslag / voeren van gesprekken
€ 55,00 per uur 
·    Extra werkzaamheden (bv telefonisch consult of                       telefonisch contact met leerkrachten)€ 13,75 per 15 minuten 
     

 ·     Individuele begeleidingssessie op locatie        € 65,00 per sessie (kilometervergoeding € 0,19 per km)
·     Afpraken/gesprekken op locatie    € 65,00 per sessie  (kilometervergoeding € 0,19 per km)

Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 

Bovenstaande tarieven gelden tot en met 31 december 2021. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld conform de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Wijzigingen in tarieven blijven voorbehouden.

Remedial teaching is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank of contante (gepaste) betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk. U ontvangt de facturen aan het einde van elke maand per e-mail. Betalingstermijn is 14 dagen. 

Helaas worden de kosten voor remedial teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de kosten voor remedial teaching op te voeren als 'ziektekosten of andere buitengewone uitgaven'. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het soms ook mogelijk om een beroep te doen op 'bijzondere bijstand' van uw gemeente.