Tarieven

·    Kennismakingsgesprek gratis
·    Individuele begeleidingssessie (45 minuten)      
     (inclusief materialen, voorbereiding en verslaglegging) 
€ 50,00 per sessie
·    Onderzoek / opstellen handelingsplan / opstellen                        evaluatieverslag / voeren van gesprekken
€ 50,00 per uur 
·    Extra werkzaamheden (bv telefonisch consult of                           telefonisch contact met leerkrachten)€ 12,50 per 15 minuten 
·    8-rittenkaart voor 8 begeleidingssessies Remedial                     Teaching van 45 minuten + gratis evaluatieverslag€ 400,00 (voorafgaand aan de lessenserie te voldoen)
·    8-rittenkaart voor 8 begeleidingssessies RT/Jungle                    Memory Training (45 min + gratis evaluatieverslag)€ 499,00 (voorafgaand aan de lessenserie te voldoen)
·    Jungle Memory Werkgeheugentraining (niet                                 gecombineerd met remedial teaching)€ 149,00
·    Snel leren = leuk leren (6 lessen van 45-60 minuten)€ 279,95 (inclusief boek t.w.v. € 29,95)
·    Brugklastraining 'Brugklas Bikkels'Meer info volgt later
·    Faalangsttraining in een groep, 8 sessies van 45-60 min.    
€ 249,00 (inclusief werkmap, materialen en versnapering)

·    Faalangsttraining individueel (sessies van 45-60 minuten)€ 50,00 per sessie (incl. werkmap, materialen, versnapering)
·    Individuele basistraining 'Ik leer anders'
     4 sessies van 45-60 minuten met kind en ouder
€ 279,00 (inclusief werkboek t.w.v. € 39,00)
·    Visuele screening€ 50,00 

·   Indien van toepassing wordt reistijd doorberekend € 25,00 per uur 
·   Indien van toepassing kilometervergoeding€ 00,30 per kilometer (vanaf 10 km enkele reis)

Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 

Bovenstaande tarieven gelden tot en met 31 december 2014. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld conform de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Wijzigingen in tarieven blijven voorbehouden.

Remedial teaching en 'Ik leer anders' zijn vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank of contante (gepaste) betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk. U ontvangt gespecificeerde facturen per mail.

Helaas worden de kosten voor remedial teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de kosten voor remedial teaching op te voeren als 'ziektekosten of andere buitengewone uitgaven'. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het soms ook mogelijk om een beroep te doen op 'bijzondere bijstand' van uw gemeente.