Wie ben ik

Mijn naam is Ellen Schutten. Geboren en getogen in Barneveld, maar inmiddels al weer
ruim 15 jaar woonachtig in Oisterwijk. Al op jonge leeftijd wist ik dat ik graag met kinderen wilde werken. Het was voor mij dan ook een logische stap om na de HAVO naar de PABO te gaan. Gedurende deze vierjarige opleiding groeide mijn liefde voor het vak. Ik heb de opleiding tot leerkracht basisonderwijs met goed resultaat afgesloten en heb me daarbij gespecialiseerd in het oudere kind. Na een aantal jaren in Barneveld gewerkt te hebben op een school met veel allochtone leerlingen, heb ik in Tilburg op een groeischool gewerkt. Ik ben daar leerkracht geweest in vrijwel alle groepen. 

Na ruim 10 jaar werkervaring in het reguliere basisonderwijs, merkte ik dat mijn hart echt lag bij het begeleiden van kinderen met (leer)- problemen. In het reguliere basisonderwijs had ik hier vaak onvoldoende tijd voor, waarna ik besloten heb om mezelf te specialiseren in de omgang met kinderen met (leer)problemen. Hiervoor heb ik bij de Opleidingen Speciale Onderwijszorg van Hogeschool Windesheim de tweejarige opleiding Master Special Educational Needs gevolgd met als uitstroomprofiel Onderwijs en Leerproblemen / remedial teaching

In de afgelopen jaren heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd om het aanbod in mijn praktijk te kunnen vergroten en nog specifiekere hulp te kunnen bieden. 
Onderstaande cursussen en trainingen heb ik met een certificering afgerond:
  • Faalangsttraining  'STERKerSTAAN' 
  • Training over het werkgeheugen
  • Brugklastraining 'Brugklas Bikkels' 
  • Weerbaarheidstraining 'Bikkels in de dop' 
  • 'Op weg naar Snel leren = leuk leren' voor leerlingen uit groep 8 (studievaardigheden)
  • 'Snel leren = leuk leren' voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten (leren leren en plannen)
  • Visuele screening
  • 'Ik leer anders' voor beelddenkers 
  • Sociale vaardigheidstraining 
  • Specialisatie in ernstige rekenproblemen en dyscalculie bij Dr. Hans van Luit
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Remedial Teaching, ben ik lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers) met lidnummer 161856. Remedial Teaching Oisterwijk… daar kom je tot bloei

Het logo en de pay-off 'daar kom je tot bloei' zijn niet zomaar gekozen, maar hebben een achterliggende betekenis. De stevige stam in het logo staat symbool voor de basis die uw kind reeds bezit. De wortels die uw kind van huis uit heeft meegekregen. Zonder die wortels en die goede basis, was uw kind nooit zo ver gekomen. De bloesem in de boom staat voor de ontwikkeling van talenten. In ieder kind schuilt een talent dat gevonden en uitgebuit moet worden. De takken aan de boom staan symbool voor de vele wegen die naar Rome leiden. Voor ieder kind is er een juiste weg. Je komt er altijd, al is het soms met een omweg. Veel kinderen met (leer)problemen ervaren onzekerheden. Het plezier om naar school te gaan en te leren, lijkt te zijn verdwenen. Ik hoop deze kinderen in mijn praktijk weer tot bloei te brengen, hun talenten te (her)ontdekken en ze weer te laten stralen!